ЗА НАС

Фирма “Идеал” ООД е специализирана в проектиране, изработване, доставка и монтаж на хладилна и климатична техника, газови и отоплителни инсталации.

НАД 25 ГОДИНИ ОПИТ

Фирма “Идеал” ООД е специализирана в проектиране, изработване, доставка и монтаж на хладилна и климатична техника, газови и отоплителни инсталации.

ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА – проектиране, доставка, монтаж, гаранционен и след -гаранционен сервиз на хладилни камери и охлаждаеми помещения от топлоизолационни панели.

КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА – проектиране, доставка и монтаж както на битови така и на системи за централна климатизация

Притежаваме лиценз за дейност от Българска Браншова Камара Машиностроене Документ за правоспособност № 043 от 05 април 2011 г. за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ :

– Сградни газови инсталации – проектиране, изграждане, узаконяване

– Вътрешни газови инсталации – проектиране, изграждане, узаконяване

– Доставка на уреди – котли, конвектори и други отоплителни уреди на метан и пропан-бутан

Притежаваме Удостоверение № Р 074 /08.12.2010 г. от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Работим с екип квалифицирани специалисти с богат опит в сферата на хладилната, климатична техника, битовата газификация и отопление.

Нашата мисия е да осигурим високо качество на услуги и да изградим доверие и дьлготрайни тьрговски взаимоотношения с нашите клиенти.

ПОТЪРСЕТЕ НИ