shop-outside

ЗА НАС

Фирма “Идеал” ООД е специализирана в проектиране, изработване, доставка и монтаж на хладилна и климатична техника, газови и отоплителни инсталации.

НАД 25 ГОДИНИ ОПИТ


Фирма “Идеал” ООД е специализирана в проектиране, изработване, доставка и монтаж на хладилна и климатична техника, газови и отоплителни инсталации.

ХЛАДИЛНА ТЕХНИКА – проектиране, доставка, монтаж, гаранционен и след -гаранционен сервиз на хладилни камери и охлаждаеми помещения от топлоизолационни панели.

КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА – проектиране, доставка и монтаж както на битови така и на системи за централна климатизация

Притежаваме лиценз за дейност от Българска Браншова Камара Машиностроене Документ за правоспособност № 043 от 05 април 2011 г. за извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ :

– Сградни газови инсталации – проектиране, изграждане, узаконяване

– Вътрешни газови инсталации – проектиране, изграждане, узаконяване

– Доставка на уреди – котли, конвектори и други отоплителни уреди на метан и пропан-бутан

Притежаваме Удостоверение № Р 074 /08.12.2010 г. от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР за поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност.

Работим с екип квалифицирани специалисти с богат опит в сферата на хладилната, климатична техника, битовата газификация и отопление.

Нашата мисия е да осигурим високо качество на услуги и да изградим доверие и дълготрайни търговски взаимоотношения с нашите клиенти.

СЕРТИФИКАТ ЗА РАБОТА С ХЛАДИЛЕН АГЕНТ
СЕРТИФИКАТ ПО ISO
УДОСТОВЕРЕНИЕ ДАМТН ЗА ГАЗ
new logos opic bg

ИДЕАЛ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-15742-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Наименование на проектно предложение: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Основните цели на проекта са: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.