ПРОДУКТИ

БИТОВА КЛИМАТИЗАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ

ГАЗОВИ КОТЛИ И КОНВЕКТОРИ

СЕРВИЗНА БАЗА

ГАЗИФИКАЦИЯ

МАГАЗИН

ОФИС

СЕРВИЗНА БАЗА

ГАЗИФИКАЦИЯ

МАГАЗИН

ОФИС

УСЛУГИ

Доставка и монтаж на климатични системи

Изграждане на системи за централна климатизация

Поддръжка на системи за централна климатизация

Доставка и монтаж на газови котли и конвектори

Изграждане и поддръжка на хладилни инсталации

Ремонт на хладилна и климатична техника

Препоръки

Искрени благодарности за професионално извършените услуги от вас.

Анелия Петкова, Дрийм Сълюшънс

Вие сте много професионални и бързи. Ние ще препоръчаме вашите услуги на нашите приятели.

Анди Димитров, Петров и Къмпани ООД

За нас беше удоволствие да работим със специалисти.

Елена Драганова, Фарма Б

ИДЕАЛ ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-15742-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по схема BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Наименование на проектно предложение: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Основните цели на проекта са: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.