Профилактика на климатици

Профилактиката на климатика е от съществено значение, както за добрата работа на уреда, така и за Вашето здраве.

Профилактиката на климатика е от съществено значение, както за добрата работа на уреда, така и за Вашето здраве.

air conditioner 2

7-12 000 BTU

ГОДИШНА ПРОФИЛАКТИКА

 • Преглед и почистване на вътрешно тяло
 • Преглед на външно тяло
 • Измерването на работно налягане и температура на изпарение на фреона
 • Почистване на филтърна секция
 • Проверка на електрически връзки
 • Преглед и почистване на дренажна система
 • Допълнително почистване на турбина
  (от 50 до 120 лв.)

ЦЕНА: 70,00 лв.

air conditioner 2

14-18 000 BTU

ГОДИШНА ПРОФИЛАКТИКА

 • Преглед и почистване на вътрешно тяло
 • Преглед на външно тяло
 • Измерването на работно налягане и температура на изпарение на фреона
 • Почистване на филтърна секция
 • Проверка на електрически връзки
 • Преглед и почистване на дренажна система
 • Допълнително почистване на турбина
  (+ 50 до 120 лв.)

ЦЕНА: 90,00 лв.

air conditioner 2

24-32 000 BTU

ГОДИШНА ПРОФИЛАКТИКА

 • Преглед и почистване на вътрешно тяло
 • Преглед на външно тяло
 • Измерването на работно налягане и температура на изпарение на фреона
 • Почистване на филтърна секция
 • Проверка на електрически връзки
 • Преглед и почистване на дренажна система
 • Допълнително почистване на турбина
  (+ 50 до 120 лв.)

ЦЕНА: 100,00 лв.

Фирма Идеал ООД предлага висококачествена профилактика на стенни сплит системи, гарантираща оптимална работа на Вашия климатик и поддържане на здравословна среда у дома. Не подценявайте значението на редовната профилактика на климатика, предлагана от Идеал ООД – това е ключът към дълготрайна ефективност на уреда и здравословен въздух за Вас и Вашето семейство.

Сплит системи за високо стенен монтаж /7 000 – 24 000 BTU/Цена (лв.)
Вътрешно тяло. Проверка и почистване на с антибактериален спрей:
• филтри
• изпарител
• проверка за шумове и вибрации
75,00
• турбина
• дренаж
120,00
Цялостна профилактика на вътрешно/външно тяло, проверка и почистване с препарат на:
• дренаж на външно тяло (смяната се заплаща допълнително)
• почистване на кранове
• проверка на закрепването на кабелите
• проверка на бандаж и подмяна при необходимост
150,00
Посочените цени са с включен ДДС.

Фирма Идеал ООД предлага висококачествена профилактика на мултисплит системи, осигурявайки безпроблемна работа на Вашите климатични уреди и създаване на комфортна и здравословна среда във Вашия дом или офис. Не подценявайте важността на редовната профилактика на мулти-сплит системите, предлагана от Идеал ООД, тъй като тя е от ключово значение за дълготрайната ефективност на уредите и осигуряването на чист и свеж въздух за Вас, Вашето семейство или колеги.

Мултисплит система /2 х 9 000 – 12 000 BTU/Цена (лв.)
Вътрешно тяло. Проверка и почистване на с антибактериален спрей:
• филтри
• изпарител
• проверка за шумове и вибрации
120,00
• турбина
• дренаж
190,00
Цялостна профилактика на вътрешно/външно тяло, проверка и почистване с препарат на:
• дренаж на външно тяло (смяната се заплаща допълнително)
• почистване на кранове
• проверка на закрепването на кабелите
• проверка на бандаж и подмяна при необходимост
260,00
Посочените цени са с включен ДДС.
Мултисплит система /3 х 9 000 – 12 000 BTU/Цена (лв.)
Вътрешно тяло. Проверка и почистване на с антибактериален спрей:
• филтри
• изпарител
• проверка за шумове и вибрации
190,00
• турбина
• дренаж
260,00
Цялостна профилактика на вътрешно/външно тяло, проверка и почистване с препарат на:
• дренаж на външно тяло (смяната се заплаща допълнително)
• почистване на кранове
• проверка на закрепването на кабелите
• проверка на бандаж и подмяна при необходимост
300,00
Посочените цени са с включен ДДС.

Фирма Идеал ООД предлага висококачествена профилактика на колонен тип климатици, гарантираща безпроблемното функциониране на Вашите климатични системи и създаване на уютна и здравословна среда във Вашия дом, офис или търговски обект. Не пренебрегвайте значението на редовната профилактика на колонен тип климатици, предлагана от Идеал ООД, тъй като тя е от съществено значение за поддържането на дълготрайна ефективност на уредите и осигуряването на оптимален микроклимат за Вас, Вашето семейство или бизнес партньори.

Климатична система колонен тип /24 000 BTU/Цена (лв.)
Вътрешно тяло. Проверка и почистване на с антибактериален спрей:
• филтри
• изпарител
• проверка за шумове и вибрации
110,00
• турбина
• дренаж
150,00
Цялостна профилактика на вътрешно/външно тяло, проверка и почистване с препарат на:
• дренаж на външно тяло (смяната се заплаща допълнително)
• почистване на кранове
• проверка на закрепването на кабелите
• проверка на бандаж и подмяна при необходимост
190,00
Профилактика на колонен тип над 24 000 BTUПо договаряне
(мин. 220,00)
Посочените цени са с включен ДДС.

Фирма Идеал ООД предлага висококачествена профилактика на касетъчен тип климатици, осигурявайки безпроблемно функциониране на Вашите климатични системи и създаване на приятна и здравословна среда във Вашия дом, офис или търговски обект. Не пренебрегвайте важността на редовната профилактика на касетъчен тип климатици, предлагана от Идеал ООД, тъй като тя е от съществено значение за поддържането на дълготрайна ефективност на уредите и осигуряването на здравословен въздух и комфортна атмосфера за Вас, Вашето семейство или бизнес партньори.

Климатична система касетъчен тип /9 000 – 24 000 BTU/Цена (лв.)
Вътрешно тяло. Проверка и почистване на с антибактериален спрей:
• филтри
• изпарител
• проверка за шумове и вибрации
150,00
• турбина
• дренаж
190,00
Цялостна профилактика на вътрешно/външно тяло, проверка и почистване с препарат на:
• дренаж на външно тяло (смяната се заплаща допълнително)
• почистване на кранове
• проверка на закрепването на кабелите
• проверка на бандаж и подмяна при необходимост
220,00
Профилактика на касетъчен тип над 24 000 BTUПо договаряне
(мин. 250,00)
Посочените цени са с включен ДДС.

Фирма Идеал ООД предлага висококачествена профилактика на таванно-подов тип климатици, гарантираща безпроблемно функциониране на Вашите климатични системи и създаване на уютна и здравословна среда във Вашия дом, офис или търговски обект. Не пренебрегвайте значението на редовната профилактика на таванно-подов тип климатици, предлагана от Идеал ООД, тъй като тя е от съществено значение за поддържането на дълготрайна ефективност на уредите и осигуряването на оптимален микроклимат за Вас, Вашето семейство или бизнес партньори.

Профилактика на таванно-подов тип /9 000 – 24 000 BTU/Цена (лв.)
Вътрешно тяло. Проверка и почистване на с антибактериален спрей:
• филтри
• изпарител
• проверка за шумове и вибрации
110,00
• турбина
• дренаж
190,00
Цялостна профилактика на вътрешно/външно тяло, проверка и почистване с препарат на:
• дренаж на външно тяло (смяната се заплаща допълнително)
• почистване на кранове
• проверка на закрепването на кабелите
• проверка на бандаж и подмяна при необходимост
220,00
Посочените цени са с включен ДДС.

Фирма Идеал ООД предлага висококачествена профилактика на канален тип климатици, осигурявайки безпроблемно функциониране на Вашите климатични системи и създаване на комфортна и здравословна среда във Вашия дом, офис или търговски обект. Не пренебрегвайте важността на редовната профилактика на канален тип климатици, предлагана от Идеал ООД, тъй като тя е от съществено значение за поддържането на дълготрайна ефективност на уредите и осигуряването на чист и свеж въздух за Вас, Вашето семейство или бизнес партньори.

Профилактика на канален тип /9 000 – 24 000 BTU/Цена (лв.)
Вътрешно тяло. Проверка и почистване на с антибактериален спрей:
• филтри
• изпарител
• проверка за шумове и вибрации
110,00
• турбина
• дренаж
190,00
Цялостна профилактика на вътрешно/външно тяло, проверка и почистване с препарат на:
• дренаж на външно тяло (смяната се заплаща допълнително)
• почистване на кранове
• проверка на закрепването на кабелите
• проверка на бандаж и подмяна при необходимост
220,00
Профилактика на канален над 24 000 BTUПо договаряне
(мин. 250,00)
Посочените цени са с включен ДДС.

Преди и след профилактика

Защо е необходимост?

Профилактиката се извършва с цел подобряване ефективността на климатика след експлоатацията му в двата режима на работа и води до намаляване на разхода на електроенергия.

Колко често се прави?

За да работи един климатик безпроблемно и дългосрочно е необходимо техническо обслужване веднъж годишно.Почистване на филтри?

Препоръчва се поне 2 пъти в месеца да се почистват прахосъбиращите филтри на вътрешното тяло, но колкото по-често го правим, толкова по-добре за самата машина.

Липса на профилактика?

Когато се пренебрегва извършването на профилактика първо губим ефективността на климатика, второ непочистените, силно замърсени климатици изразходват повече енергия.