air conditioner repair

Поддръжка и сервиз

“Идеал”ООД осигурява пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване на всички климатици закупени от фирмата. Всеки възникнал проблем с вашия климатик ще бъде отстранен по възможно най-бързия и качествен начин.

Работим с екип квалифицирани специалисти с богат опит в сферата на хладилната, климатична техника, битовата газификация и отопление.

Преди да позвъните, обърнете внимание на следните неща, aко климатика не работи:

  • уверете се, че има захранване до него (дали има ток, дали не е паднал бушона);
  • проверете батериите на дистанционното (след смяната им рестартирайте дистанционното – виж инструкция за експлоатация);
  • вижте дали и как светят индикаторните лампи на вътрешното тяло. Това е код за грешка, който ще ни помогне да разберем какво да имаме предвид когато идваме за ремонт.

Ако климатика не охлажда достатъчно добре:

  • уверете се че няма предмет, който да пречи на нормалната циркулация на въздушния поток;
  • проверете дали всички врати и прозорци са затворени;
  • проверете дали са чисти праховите филтри. Ако не – измийте ги, изсушете ги и ги поставете обратно в климатика;
  • директната слънчева светлина е огромен източник на топлина. Използвайте щори или завеси, за да засенчите огретите прозорци;

1. Ремонт на хладилници, ледогенератори и хладилни витрини

Нашия сервиз извършва ремонт поддръжка и профилактика на хладилни витрини. Хладилните витрини са предназначени за съхранение на бързоразвалящи се продукти. Има няколко вида хладилни витрини според предназначението:

  • нискотемпературни това са  хладилни витрини за дълбоко замразени продукти
  • средно температурни това са хладилни витрини за охладени продукти

Хладилните витрини могат да бъдат крайстенни,  островни, хоризонтални, вертикални, гондоли. Според съхранението на продуктите биват-хладилни витрини за месо, за риба, сладкарски, млечни, за сладолед и други.

2. Ремонт и подръжка на промишлени хладилни камери

3. Абонаментна поддръжка на промишлени хладилни инсталации