Head BITZER CSH Kettler Kaelteanlage

Хладилна техника

  • Цялостно изграждане на хладилни камери
  • Монтаж на самостоятелни хладилни инсталации, свързани с технологичните нужди на различни видове производства
  • Монтаж на централизирани хладилни инсталациии с различен брой консуматори
  • Ремонт и реконструкция на съществуващи хладилни инсталации
  • Абонаментен сервиз на хладилни инсталации
  • Гаранционно и следгаранционно обслужване
  • Сервиз на промишлени хладилни инсталации