Предлагани услуги

 • Цялостно изграждане на хладилни
  камери

 • Монтаж на самостоятелни хладилни
  инсталации, свързани с технологичните
  нужди на различни видове производства

 • Монтаж на централизирани хладилни
  инсталации с различен брой консуматори

 • Ремонт и реконструкция на
  съществуващи хладилни
  инсталации

 • Абонаментен сервиз на хладилни
  инсталации

 • Гаранционно и следгаранционно обслужване

 • Сервиз на промишлени хладилни инсталации