Какво е чилър?

Всъщност, чилърът е най-важната и основна част за климатична инсталация. Чилърите реално представляват термопомпени агрегати.

Основното предназначение на чилърите е в системи за охлаждане на сгради с различно предназначение. Чилъри се използват за изграждане на инсталации в жилищни сгради, фамилни къщи, кооперации, както и в бизнес сгради, промишлени обекти и обществени заведения.

Чилърите  са различни:

  • Начин на охлаждане на кондензатора (въздух или вода)
  • Дизайн (с вграден или изнесен кондензатор, по тип на топлообминиците и вентилаторите.
  • Начин на свързване
CLINT Каталог
DAIKIN Каталог 1
DAIKIN Каталог 2
GREE Каталог