Характеристики:

 • Предназначен е за стенен монтаж
 • Подходящ е и за замяна на стар уред. Възможно е присъединяване към съществуващи връзки.
 • DNA стъклен дизайн, с черен капак
 • Подгряването на битовата гореща вода /БГВ/ започва при необходимост през интегрирания вторичен пластинчат топлообменник
 • Работят на два независими режима – летен – само за производство на топла вода и зимен – отопление и топла вода
 • Алгоритъм за приоритетно
  подгряване на бойлера, интегриран в управляващия блок
 • Фабрично вграден трипътен вентил
 • Интегрирана циркулационна помпа
 • Температура на подаване/Примерно приложение – около 50 °C Подово отопление, около 75 °C Отопление с радиатори, около 82 °C Конвекторно отопление
 • Компактни размери
 • Широк диапазон на модулация
 • Ниска минимална мощност за отопление
 • Ниски шумови нива – 50 db
 • Хидравлични връзки – вертикални
 • Номинална топлинна мощност – 20 kw
 • Дневен разход на гориво 22,51 kWh
 • Максимална мощност топла вода – 24 kW
 • Максимална ел. консумация – КW – 0,147
 • Степен на защита /IP/ – X4D
 • Термоуправления и смарт управления – опция
 • Хидравлични аксесоари – опция

Посочената цена е за изброените компоненти на пакета.